Prosjektstandarder

Nedenfor finner du en liste over noen viktige internasjonale standarder innenfor prosjektstyring. For deg som bruker av Prosjektveiviseren kan det være nyttig med en viss kunnskap om disse som et viktig supplement til Prosjektveiviseren.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 09. okt 2019

Prosjektstyring

 • Axelos: Prince2 (PRojects IN Controlled Environments)
 • PMI: PMBOK (Project Management Body Of Knowledge)
  • Beskriver 47 prosesser fordelt på 5 prosessgrupper og 10 kunnskapsområder
  • Inneholder et sett av metoder/teknikker for detaljert planlegging og oppfølging av prosjekts aktiviteter, hentet fra almen beste praksis
  • Se mer om Prosjektveiviserens sammenheng med PMBOK
 • IPMA: NCB (National Competence Baseline)
  • Beskriver 34 elementer for metodekompetanse fordelt på 5 kapitler, og 10 kompetanseelementer for ledelsesatferd for delt på 3 kapitler.
  • Beskriver 4 nivåer for en prosjektleders kompetanseevaluering og utvikling
  • Les mer om Prosjektveiviserens sammenheng med IPMA NCB
 • ISO: 21500 (Guidance on project management)

Programstyring

 • Axelos: Management of Successful Programmes (MSP)
 • PMI: The Standard of Program Management

Porteføljestyring

 • Axelos: Managemernt of Portfolios (MoP)
 • PMI: The Standard of Portfolio Management

Modenhetsvurderinger

 • Axelos: Portfolio, Programme and Project Management (P3M3)
 • PMI: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)

Deldette