Axelos: PRINCE2

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 10. Mai 2019

Prosjektveiviseren bygger på universelle prinsipper for god praksis innen prosjektledelse, basert på PRINCE2®.

Hensikten med figuren nedenfor er å synliggjøre relasjonene mellom strukturen i Prince2 og Prosjektveiviseren. Stiplede piler antyder noe svakere knytninger enn de heltrukne pilene.

Deldette