ISO: 21500

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 22. Feb 2021

Prosjektveiviseren beskriver ikke alle temaer som prosjektleder/delprosjektleder trenger for planlegging og oppfølging av prosjektets gjennomføring. Kunnskap om disse må hentes fra andre kilder, for eksempel ISO 21500®. Hensikten med figuren nedenfor er å synliggjøre relasjonene mellom strukturen i ISO 21500 og Prosjektveiviseren. Stiplede piler antyder noe svakere knytninger enn de heltrukne pilene.

Deldette