Gevinstrealisering i avslutningsfasen

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 14. okt 2019

Vellykket innføring og bruk av prosjektets produkter er avgjørende dersom de ønskede gevinstene skal realiseres. I avslutningsfasen ivaretas gevinstrealisering ved at prosjektet støtter linjeorganisasjonen i innføringen av prosjektets produkter, og ansvaret for å følge opp gevinstrealiseringen etter at prosjektet er avsluttet går over til linjeorganisasjonen. Gevinstansvarlig (og eventuelle gevinsteiere) har gjennom hele prosjektet hatt ansvar for å følge opp gevinstrealiseringen, og når prosjektet nå avsluttes tar de naturlig med seg dette ansvaret tilbake til linjeorganisasjonen.

I forbindelse med avslutningen skal prosjektet måle og dokumentere oppnådde gevinster innenfor prosjektperioden og dokumentere disse i prosjektets sluttrapport.

For å sikre videre oppfølging av gevinster i realiseringsfasen skal prosjektet også oppdatere gevinstrealiseringsplanen og overlevere den til linjen. Dette for å sikre at videre gevinstrealiseringsaktiviteter og målinger etter at prosjektet er avsluttet blir iverksatt av linjeorganisasjonen.

Deldette