Interessenter i avslutningsfsen

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 21. okt 2019

Her er det de interessentene som skal overta ansvaret for bruk og forvaltning av prosjektets produkter, samt ansvaret for gevinstrealiseringen knyttet til disse, som prosjektet bør legge spesiell vekt på.

I avslutningsfasen deltar interessenter også i erfaringsoppsummering i forbindelse med utarbeidelsen av prosjektets sluttrapport.

Husk å informere prosjektets interessenter om at prosjektet nå avsluttes, slik at de ikke forventer mer informasjon eller flere resultater fra prosjektet. Gi også gjerne også litt informasjon om hvordan gevinstrealiseringen følges opp videre.

Les mer om hvordan få interessentene til å medvirke positivt.

Deldette