Interessenter i planleggingsfasen

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 21. okt 2019

Her vil interessentanalysen være viktig for å definere og forankre prosjektets konkrete resultatmål, bestemme prosjektets organisering, avklare ansvar, samt bemanne prosjektets roller. Involvering av nøkkelinteressenter i de riktige rollene vil være avgjørende for prosjektets suksess.

I mange tilfeller innebærer organisasjonens anvendelse av prosjektets resultater et vesentlig element av organisasjonsutvikling og -endring. Interessenter som kan bidra til at god endringsledelse blir lagt vekt på i prosjektets planer blir derfor viktige i denne fasen.

I planleggingsfasen bør også et representativt spekter av prosjektets interessenter delta i en usikkerhetsanalyse.

Utarbeidelsen av en kommunikasjonsplan basert på interessentanalysen vil være en viktig del av planleggingen.

I planleggingsfasen vil interessenter innenfor leverandørgruppen være viktige for å identifisere overordnede løsningsalternativer og vurdere disse. Vær oppmerksom på de mulighetene som regelverket for innovative anskaffelser åpner for i denne sammenhengen.

Les mer om hvordan få interessentene til å medvirke positivt.

Deldette