Interessenter i realiseringsfasen

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 21. okt 2019

Her er det mottakerne av prosjektets resultater og disses effekter og gevinster som er viktig. Disse interessentene bør aktivt involveres i evaluering/måling og oppfølging/oppdatering av tiltak for gevinstrealisering.

Selv om prosjektet nå er formelt avsluttet kan linjeorganisasjonen ha god nytte av informasjonen i prosjektets interessentregister. Dette gjelder spesielt de interessentene som er identifisert blant de som blir påvirket av prosjektets produkter.

Mot slutten av denne fasen er det viktig at utvalgte interessenter deltar i evalueringen av det konseptvalget som ble gjort i konseptfasen.

Les mer om hvordan få interessentene til å medvirke positivt.

Deldette