Evaluere tiltak

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 14. okt 2019

Etter at tiltakene er gjennomført i henhold til plan – og som et minimum i forbindelse med hver faseovergang – bør det gjøres en evaluering av tiltakenes gjennomføring og effekten av hvert enkelt tiltak. Naturlige spørsmål å stille seg i denne evalueringen kan være:

  • Ble planlagte tiltak gjennomført og fulgt opp på en god måte?
  • Hvordan opplever interessentene at de blir ivaretatt?
  • Opptrer interessenten positivt/negativt overfor prosjektet?
  • Savner interessenten noe informasjon?
  • Fungerer den valgte kommunikasjonsformen og kanalene?
  • Er det behov for nye eller utvidede tiltak?

Deldette