Gjennomføre tiltak

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 14. okt 2019

Tiltakene gjennomføres og følges opp i henhold til tiltaksplanene, enten som del av prosjektets totale aktivitetsplan, som separate tiltaksplaner eller som del av prosjektets kommunikasjonsplan.

Dersom tiltakene har en god gjennomføringsplan vil gjennomføringen (i likhet med andre typer prosjektaktiviteter) fungere greit, men vær oppmerksom på ikke å gå i den fallgruven at disse aktivitetene blir nedprioritert i konkurransen med aktiviteter direkte knyttet til prosjektets leveranseproduksjon.

Deldette