Planlegge tiltak

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 05. nov 2019

Tiltak som er direkte rettet mot å ivareta interessentenes informasjonsbehov bør planlegges som en samlet kommunikasjonsplan for hele prosjektet. I forbindelse med utarbeidelse av kommunikasjonsplanen bør det undersøkes om det finnes spesielle retningslinjer for informasjon/kommunikasjon som prosjektet må forholde seg til.

Planleggingen av de enkelte tiltakene gjøres i prinsipp på samme måte som for prosjektets øvrige aktiviteter, men planen for disse vil i mange tilfeller være enklere enn for vanlige prosjektaktiviteter. Bruk figuren som du finner under definere tiltak og arkfanen «interessentmatrise» i interessentregister-malen som et utgangspunkt.

Tiltaksplanene kan lages som en del av prosjektlederens generelle prosjektledelsesplan, eller som separate tiltaksplaner, gjerne samlet per interessent. I den samme malen som inneholder interessentregisteret er det en egen arkfane som kan benyttes for å samle enkle tiltaksplaner knyttet til hver interessent. Eventuelt kan det her i tiltakskolonnen henvises til andre former for tiltaksplaner.

Felles for alle tiltaksplaner er at de som et minimum skal beskrive

  • Hva skal gjøres?
  • Hvem skal gjøre det?
  • Når skal det gjøres?
  • Hva er forventet effekt av tiltaket?

Deldette