Usikkerhet

Et prosjekt vil nødvendigvis alltid inneholde en grad av usikkerhet, men usikkerheten må begrenses til et akseptabelt nivå og hånderes som en del av prosjektstyringen. Det er dette vi kaller usikkerhetsstyring.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 22. Feb 2021

Usikkerhetsstyring omhandler systematisk anvendelse av prinsipper, metoder, prosesser og teknikker for å identifisere og estimere usikkerhet, for deretter å planlegge, iverksette og følge opp tiltak. Usikkerhetsstyring er basert på flere prinsipper:

  • Forstå prosjektsammenhengen.
  • Involvere interessenter.
  • Etablere klare prosjektmål.
  • Utvikle prosjektets tilnærming til usikkerhetsstyring.
  • Rapportere usikkerheten jevnlig.
  • Definere klare roller og ansvar.
  • Etablere en støttestruktur og en støttende kultur for usikkerhetsstyring.
  • Se etter tidlige varslingsindikatorer.
  • Etablere en syklus med gjennomganger og lete etter kontinuerlige forbedringer.
Usikkerhetshjulet
 
 

PRINCE2®

Deldette

Fant du det du lette etter?

*