Usikkerhetsstyring i avslutningsfasen

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 05. nov 2019

Formålet med fasen "Avslutte prosjektet" er å gi et fast punkt der akseptanse av prosjektets produkter bekreftes. Her vurderer dere om målene som ble satt opp i den opprinnelige styringsdokumentasjonen (evt med endringer) er nådd.

  • Forbered oppfølgingsaktiviteter for prosjektets produkter, inkludert ikke utført arbeid og usikkerheter.
  • Kontroller at gevinstrealiseringsplanen inneholder aktiviteter for å sikre fremtidige gevinster.
  • Avslutt og bekreft at konfigurasjonsstrategien er tilfredsstillende for vedlikehold av prosjektets produkter i deres driftsmessige levertid.
  • Bekreft at riktig drifts- og vedlikeholdsmljøer er på plass.
  • Vurder og sørg for opplæring av produkter som overleveres.
  • Sørg for vedlikehold- og serviceavtaler.
  • Evaluer prosjektet for fremtidig læring vedrørende styring av usikkerhet.
  • Avslutt prosjektets usikkerhetsregister og erfaringslogg.

Deldette