Usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasene

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 14. okt 2019

I forbindelse med kontroll av en prosjektfase skal prosjektleder samle inn og undersøke usikkerheter, eventuelt eskalere usikkerheter til prosjektstyret. Om nødvendig skal også korrektive tiltak planlegges. Usikkerhetsregistre oppdateres i henhold til usikkerhetsstrategien. Dersom usikkerheten overskrider toleransen som er avtalt med prosjektstyret skal det utarbeides en unntaksrapport og prosjektstyret skal varsles så snart som mulig. Dersom usikkerheten overskrider toleransen har ikke prosjektet lenger prosjektstyrets godkjenning. Dette innebærer at prosjektet må avsluttes eller at det produseres en unntaksplan som må godkjennes av prosjektstyret.

Deldette