Usikkerhetsstyring i konseptfasen

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 14. okt 2019

Som en del av vurderingen av de alternative konseptene blir en vurdering av konseptenes usikkerhet en viktig del. Dette kan gjøres i følgende tre steg:

  1. Kartlegg og beskriv de faktorene som er usikre og gjør en grov vurdering/rangering av hvor følsomme de ulike alternativenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet antas å være for disse.
  2. Beregn hvordan de usikre faktorene kan slå ut i tiltakets lønnsomhet, for eksempel ved å gjøre en følsomhetsanalyse. Dette vil være en viktig faktor når de ulike alternativene vurderes opp mot hverandre.
  3. Vurder hvordan usikkerheten skal håndteres, eventuelt ved å komme opp med forslag til risikoreduserende tiltak. De viktigste usikkerhetene som kan påvirke prosjektets lønnsomhet oppsummeres i prosjektbegrunnelsen.

Deldette