Usikkerhetsstyring i planleggingsfasen

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 14. okt 2019

Formålet med planleggingsfasen er blant annet å sikre at dere har en felles forståelse av hensikten med prosjektet, forventede gevinster og usikkerheten som følger med, samt hvordan usikkerheter og endringer vil bli identifisert, vurdert og kontrollert.

Aktiviteter:

  1. Evaluere prosjektforslaget for å forstå om noen virksomhets- eller programledelsesstrategier, standarder eller praksis som er relatert til usikkerhetsstyring må brukes av prosjektet.
  2. Søke læring fra lignende, tidligere prosjekter, virksomhets- eller programledelse og eksterne organisasjoner relatert til usikkerhetsstyring.
  3. Utarbeide en usikkerhetsstrategi som beskriver hensikten med usikkerhetsstyring, prosedyrene som vil bli brukt (f.eks. Identifisere, Vurdere, Planlegge, Iverksette og Kommunisere), roller og ansvar, usikkerhetstoleransene, tidspunkter for usikkerhetsanalyser, verktøy, teknikker og krav til rapportering.
  4. Identifisere og vurdere prosjektets usikkerheter, og bruke resultatet av denne analysen som grunnlag for å utarbeide en prosjektplan som er mest mulig robust mot de viktigste usikkerhetene.  Deretter gjøre en ny analyse i henhold til den oppdaterte planen, og det utarbeides oppfølgingstiltak for de gjenværende usikkerhetene.

Deldette