Virksomhetsarkitektur i gjennomføringsfasene

Publisert: 27. aug 2019, Sist endret: 03. nov 2019

Oppdater eventuelle endringer i visjonen for hva som skal løses, og vurder om det er tatt tilstrekkelig hensyn til relevante virksomhetsinterne, sektorspesifikke og felles offentlige føringer. Oppdater så eventuelle endringer i arkitekturskissene som utgjør løsningsarkitekturen, og se dette i sammenheng med virksomhetsarkitekturen for å sikre gjenbruk av data og løsninger, og oppnåelse av virksomhetens målbilde. Deretter oppdateres migreringsplanen, som en del av den oppdaterte prosjektplanen. Ferdig utviklede og godkjente prosesser og løsninger implementeres/settes i produksjon.

Deldette