Virksomhetsarkitektur i konseptfasen

Publisert: 27. aug 2019, Sist endret: 19. nov 2021

Først etableres en visjon for hva som skal løses. Deretter avklares virksomhetsinterne, sektorspesifikke og felles offentlige føringer som er relevante for arbeidet. Politiske og fellesoffentlige føringer for digitalisering finnes blant annet som:

  • Målsetninger i Digital agenda (2016)
  • Innsatsområder i Digitaliseringsstrategien «Én offentlig sektor» (2019)
  • Krav og anbefalinger i Digitaliseringsrundskrivet (statlige virksomheter)
  • Føringer i tildelingsbrevene (statlige virksomheter)
  • Krav og anbefalinger i Overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor

Så utarbeides overordnede arkitekturskisser for prosess, informasjonsflyt og teknologi, som sammen utgjør løsningsarkitekturen. Dette sees så i sammenheng med virksomhetsarkitekturen for å sikre gjenbruk av data og løsninger, og oppnåelse av virksomhetens målbilde. Deretter skisseres en migreringsplan som en del av en helhetlig prosjektplan.

Deldette