Virksomhetsarkitektur i planleggingsfasen

Publisert: 27. aug 2019, Sist endret: 03. nov 2019

Oppdater visjonen for hva som skal løses, og vurder om det er tatt tilstrekkelig hensyn til relevante virksomhetsinterne, sektorspesifikke og felles offentlige føringer. Oppdater så arkitekturskissene som utgjør løsningsarkitekturen, og se disse i sammenheng med virksomhetsarkitekturen for å sikre gjenbruk av data og løsninger, og oppnåelse av virksomhetens målbilde. Deretter oppdateres migreringsplanen, som en del av den oppdaterte prosjektplanen.

Deldette