Virksomhetsarkitektur i realiseringsfasen

Publisert: 27. aug 2019, Sist endret: 03. nov 2019

Følg opp gevinstrealiseringen. At prosjektet er i tråd med virksomhetsarkitekturen vil bidra positivt til gevinstrealisering. Det sikrer at prosjektarbeidet/produktutviklingen henger sammen med virksomhetens mål, strategier og forretningsgrunnlag, og at det er tilpasset prosesser, organisasjon og teknologi.

Deldette