Gjennomgå faseplanen for avslutningsfasen

Her skal dere gjennomgå den faseplanen for avslutningsfasen som ble laget mot slutten av forrige fase, og eventuelt detaljere og forbedre denne.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 15. okt 2019

Mot slutten av siste gjennomføringsfase ble det laget en faseplan for avslutningsfasen, som forteller ganske konkret hvordan fasen skal gjennomføres. Faseplanen må gjennomgås med alle involverte for å skape eierskap til planen. I forbindelse med denne gjennomgangen er det naturlig at planen konkretiseres med mer detaljer for å bli et best mulig arbeidsverktøy for en god gjennomføring av fasen.