Fremskaffe fasens produkter

Denne aktiviteten dreier seg om å fremskaffe prosjektets produkter i henhold til etablerte mål og planverk, og kan derfor være en ressurskrevende aktivitet for en stor prosjektgruppe.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 08. okt 2020

Hvilke produkter som skal utgjøre det totale prosjektproduktet er bestemt i planleggingsfasen, og hvilke funksjonelle behov de skal oppfylle er beskrevet i planleggingsaktiviteten "Beskrive prosjektets produkter". I gjennomføringsfasene skal disse løsningene utformes og fremskaffes. Informasjonssikkerhet og personvern må bygges inn i løsningene underveis.

Hva skal prosjektet levere?

Typiske hovedprodukter i et digitaliseringsprosjekt vil være

  • Digitaliserte tjenester eller systemer fremskaffet gjennom
    • Programvareutvikling og testing innen prosjektet
    • Anskaffelse av standard løsning med oppsett/tilpasning innen prosjektet
    • Anskaffelse av løsning fra en leverandør
  • Organisasjonsutvikling
    • Endrede arbeidsprosesser
    • Omorganisering
    • Kompetanseutvikling
  • Regelverksutvikling
    • Endring i relaterte lover, forskrifter og tilhørende regelverk
    • Automatisert rettsanvendelse

Dokumenter produktene

Husk å skrive all produktdokumentasjon i et klart språk som gjør at innholdet blir lettfattelig og godt kommunisert. I motsatt fall vil kvaliteten og nytteverdien av dokumentasjon bli dårligere, og dermed ikke bidra til å sikre kvalitet i prosjektets produkter.