Gjennomføre anskaffelser og inngå kontrakter

Her gjennomfører dere de anskaffelsene som er nødvendige for å nå prosjektets mål, og inngår hensiktsmessige kontrakter som er i henhold til anskaffelsesregelverket.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 26. nov 2021

I mange IT-prosjekter vil det måtte gjennomføres en anskaffelse som dekker kompetanse eller ressurser prosjektet trenger for å nå de målene som er satt.

I planleggingsfasen av prosjektet har dere vurdert hvilke produkter og ressurser som må anskaffes, hvilke anskaffelsesprosesser og kontraktsformer som er aktuelle, og også gjort noen vurderinger av leverandørmarkedet. I gjennomføringsfasene gjør dere de faktiske anskaffelsene og inngår de nødvendige kontraktene. På anskaffelser.no finner du en beskrivelse av dette. 

Husk at krav til informasjonssikkerhet og personvern må håndteres i kontrakter og avtaler.

Oppgaver: 

  1. Vurdere behov
  2. Planlegge og organisere
  3. Gjennomføre konkurranse
  4. Følge opp leveranse og kontrakt
  5. Evaluere og lære