Ferdigstille styringsdokumentasjon

Her skal dere dokumentere resultatene fra konseptfasen slik at det gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for BP2.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 22. Feb 2021

Styringsdokumentasjon som skal utarbeides i konseptfasen er:

Les mer om formål og innhold under hvert dokument ved å klikke på lenkene.

Anbefaling:

  1. Ta utgangspunkt i mandatet for konseptfasen, og start med å utarbeide den første delen av prosjektbegrunnelsen.
  2. Bygg videre på dette i utarbeidelsen av prosjektforslaget.
  3. Bruk informasjon herfra til å utarbeide siste delen av prosjektbegrunnelsen.
  4. Utarbeid en faseplan for planleggingsfasen.
 
 

Husk å skrive all styringsdokumentasjon i et klart språk som gjør at innholdet blir lettfattelig og godt kommunisert. Ellers vil kvaliteten og nytteverdien av dokumentasjon bli dårligere, og dermed ikke bidra til å sikre god prosjektstyring.