Etablere prosjektbegrunnelse

Dette dokumentet er et styringsredskap for å vurdere grunnlaget for å sette i gang (og senere videreføre) prosjektet, basert på en sammenligning av kostnader og forventede gevinster.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 04. Jan 2022

Denne første grove versjonen av prosjektbegrunnelsen skal dere basere på det utredningsarbeidet som er gjort og den samfunnsøkonomiske analysen for det konseptet dere anbefaler i prosjektforslaget. Prosjektbegrunnelsen brukes for å dokumentere grunnlaget for å sette i gang prosjektet, basert på kostnader til utvikling, implementering og løpende drifts- og vedlikeholdskostnader, sammenliknet med prosjektets gevinster.

Prosjektbegrunnelsen etableres i en første grov versjon i konseptfasen, men utvikles videre i planleggingsfasen. Prosjektet må senere også gjennomgå og eventuelt revidere prosjektbegrunnelsen ved hver faseovergang, og skal aktivt bruke dokumentet i styringen av prosjektet.

Oppgaver: 

  1. Hente ut nøkkelinformasjon fra den samfunnsøkonomiske analysen
  2. Utarbeide prosjektbegrunnelse basert på kostnader og gevinster ved valgt konsept