Utarbeide faseplan for planleggingsfasen

Dette dokumetet skal skape grunnlag for en strukturert og effektiv gjennomføring av planleggingsfasen, herunder sikre tilstrekkelige ressurser og kompetanse til en god gjennomføring.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 15. okt 2019

Faseplanen er en plan som dekker produktene, ressursene, aktivitetene og prosjektstyringen i én fase. Den kan brukes som en referanse for å måle fremdriften i den fasen prosjektet er i. Faseplanen må derfor inngå i beslutningsunderlaget som virksomhetsledelsen skal benytte for å avgjøre om de skal iverksette oppstart av planleggingsfasen.

I konseptfasen utarbeides en faseplan som dekker aktiviteter, forventet fremdrift og ressursbehov i planleggingsfasen. I forbindelse med overgangen fra konseptfase til planleggingsfase er det ofte stor utskifting i bemanning, og sentrale deltakere i konseptfasen er ikke nødvendigvis med videre i planleggingsfasen. I faseplanen for planleggingsfasen blir det derfor spesielt viktig å peke på all detaljert prosjektdokumentasjon (utover den obligatoriske styringsdokumentasjonen), for eksempel resultater fra analyser, etc som vil være nyttig for arbeidet i planleggingsfasen.