Utarbeide prosjektforslag

I dette dokumentet skal dere lage en helhetlig beskrivelse av det anbefalte konseptet, og hva et prosjekt basert på dette konseptet vil innebære. Dette omfatter en fremstilling av de vurderingene dere har gjort, knyttet til de ulike konseptene. Beskrivelsen skal kunne brukes som beslutningsunderlag for virksomhetsledelsen.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 15. okt 2019

Prosjektforslaget opprettes i konseptfasen, og dokumentet oppdateres ikke i senere faser.

Prosjektforslaget er en overordnet og kortfattet beskrivelse av

  • bakgrunn og formål med prosjektet
  • nåværende og fremtidig situasjon
  • de viktigste interessentene
  • hvilke alternative konsepter dere har vurdert, og begrunnelse for hvorfor dere har landet på det anbefalte konseptet
  • en foreløpig beskrivelse av prosjektets produkter
  • hvilke gevinster (nytte) prosjektet vil bidra til, hentet fra nytte/kost-vurderinger
  • hvilke kostnader som forventes ifm prosjektet, hentet fra nytte/kost-vurderinger
  • en grov, overordnet prosjektplan
  • prosjektets rammebetingelser
  • de viktigste forutsetningene for en vellykket gjennomføring.