Utarbeide prosjektforslag

I dette dokumentet skal dere lage en helhetlig beskrivelse av det anbefalte konseptet, og hva et prosjekt basert på dette konseptet vil innebære. Dette omfatter en fremstilling av de vurderingene dere har gjort, knyttet til de ulike konseptene. Beskrivelsen skal kunne brukes som beslutningsunderlag for virksomhetsledelsen.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 04. Jan 2022

Prosjektforslaget opprettes i konseptfasen, og dokumentet oppdateres ikke i senere faser.

Prosjektforslaget er en overordnet og kortfattet beskrivelse av hvodan man på dette tidspunktet ser for seg at hovedtrekkene i prosjektets gjennomføring vil hunne se ut. I planleggingsfasen vil prosjektforsalget bli brukt som underlag for å utabeide prosjektets styringsdokument.