Avklare IT-politiske føringer

I denne aktiviteten skal dere vurdere hvilke IT-politiske føringer som er relevante å ta hensyn til i prosjektet, samt hvordan dere tenker at disse skal ivaretas.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 25. nov 2020

Som en del av konseptfasen må dere vurdere hvilke IT politiske føringer som er relevante å ta hensyn til. Denne vurderingen bør gjøres i forbindelse med identifisering, beskrivelse og vurdering av de alternative konseptene. I denne prosessen må dere vurdere hvordan krav til bruk av nasjonale fellesløsninger, universell utforming, arkitekturprinsipper etc. påvirker nytte/kost vurderingen av de ulike konseptene.  De IT politiske føringene er samlet i Digitaliseringsrundskrivet.

Merk at dere i konseptfasen skal vurdere i hvilken grad de IT-politiske føringene påvirker konseptvalget. Detaljer i hvordan de påvirker løsningen skal ivaretas senere i prosjektet.

Oppgaver: 

  1. Vurdere krav og anbefalinger knyttet til digitalisering av virksomhetens tjenester - forvaltningens kommunikasjon med næringsliv og innbyggere skal på sikt være nettbasert
  2. Vurdere krav og anbefalinger knyttet til nasjonale felleskomponenter (Altinn, digital postkasse, ID-porten og felles offentlige registre)
  3. Vurdere krav og anbefalinger knyttet til utforming av digitale løsninger - universell utforming, arkitekturprinsipper, rammeverk for samhandling og forvaltningsstandarder
  4. Vurdere krav og anbefalinger knyttet til å gjøre offentlig informasjon tilgjengelig for videre bruk
  5. Vurdere krav og anbefalinger til veiledning om digitale tjenester
  6. Vurdere krav og anbefalinger til bruk av elektronisk faktura
  7. Vurdere krav og anbefalinger knyttet til informasjonssikkerhet - nasjonale retningslinjer