Fange opp alle endringsbehov

Gjennom denne aktiviteten skal dere sikre at arbeidet med å identifisere mulige konsepter fanger opp alle former for endringsbehov knyttet til den idéen, det problemet eller det behovet som ble lagt til grunn for å starte konseptfasen.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 30. okt 2019

Et digitaliseringsprosjekt dreier seg aldri om bare å fremskaffe en IT-løsning, men vil alltid ha et større eller mindre element av organisasjonsutvikling i seg, av en eller annen form. Uten at løsningen innføres og brukes som forutsatt vil de forventede endrinene og gevinstene utebli, og den utviklede løsningen har da ingen verdi.

Den totale løsningen som skal til for å skape den endringen som virksomheten ønsker vil ofte berøre flere ulike områder. Det er helheten og samspillet mellom disse ulike delene som sammen vil skape de endringene og gevinstene som virksomheten (eller et sett av virksomheter) ønsker å få ut av et prosjekt.

Bruk av IKT

Omfatter digitaliserte tjenester eller systemer, enten gjennom bruk av eksisterende løsninger, programvareutvikling eller anskaffelse og tilpasning av IKT-løsninger i markedet.

Organisasjonsutvikling

Omfatter ulike former for organisasjonsutvikling innen egen virksomhet (organisasjonsstruktur, ansvar, arbeidsprosesser, kompetanse), eventuelt på tvers av virksomheter (kommuner, statlige tilsyn, direktorater, etater) innen offentlig forvaltning.

Regelverksutvikling

Omfatter identifisering av relevante rettskilder, vurdering av behov for endring i relaterte lover, forskrifter og tilhørende regelverk, samt eventuell transformasjon av dette rettskildegrunnlaget til programkode. Les mer om regelverksutvikling under planleggingsfasen.