Fange opp erfaringer

Gjennom denne aktiviteten skal dere sikre at vurderingene i konseptfasen blir basert på på tidligere erfaringer, slik at dere kan identifisere og bruke beste praksis og unngå å gå i samme fallgruver som andre har gjort tidligere.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 15. okt 2019

Lær av andres erfaringer

For å fange opp tidligere erfaringer kan dere gå gjennom tidligere prosjektrapporter og rådføre seg med personer som har erfaring med relaterte prosjektarbeid. For konsepter som kan omfatte en anskaffelse bør man gå igjennom lignende anskaffelser i egen og andre virksomheter for å hente ut tidligere erfaringer. Samtidig kan det være nyttig å arrangere en workshop for å innhente mer informasjon. Dersom ingen i virksomheten har relevant erfaring kan det være hensiktsmessig å konsultere eksterne som har gjennomført lignende prosjekter tidligere.

Lær av deres egne erfaringer

Prosjekveiviseren anbefaler å opprette en erfaringslogg. Dette er et ledelsesprodukt der dere samler deres erfaringer underveis, for å bruke disse senere i prosjektet eller i framtidige prosjekter. Erfaringsloggen danner også grunnlag for evaluering av gjennomføringspraksis både i enkelte faser og for hele prosjektet. Erfaringsloggen kan være et dokument, et regneark, en database, eller eventuelt andre informasjonsbærere som virksomheten har etablert for erfaringsoverføring.

Oppgaver: 

  1. Opprette erfaringslogg
  2. Gå gjennom relevante erfaringer fra egen og eksterne virksomheter
  3. Fortløpende registrere egne erfaringer i erfaringsloggen