Ivareta prosjektets juridiske rammer

Gjennom denne aktiviteten skal dere sikre at vurderingene i konseptfasen ivaretar juridiske rammer på en tilfredsstillende måte.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 15. okt 2019

De fleste digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor vil på en eller annen måte påvirkes av ulike rettslige reguleringer eller hensyn i form av relaterte lover og forskrifter.  Typiske eksempler på dette er:

  • Generelle juridiske rammer, som for eksempel personopplysningsloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, arkivloven, arbeidsmiljøloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, etc.
  • Spesifikke føringer for prosjektet, som for eksempel regelverket for offentlige anskaffelser og diverse rettslige reguleringer gjennom særlover og forskrifter

I noen tilfeller vil prosjektet kunne gjennomføres med dette som rammebetingelse for prosjektets gjennomføring og leveranser. I andre situasjoner må prosjektet sørge for at det gjøres endringer i de gjeldende lover og forskrifter og tilhørende regelverk.

  • Klarlegg relevante rettslige rammer for prosjektet. Hvilke lover og forskrifter gjelder for det saksområdet prosjektet tilhører, og hvilke utfordringer kan dette innebære?
  • I hvilken grad er det behov for å gjøre endringer i lover og forskrifter for at prosjektet skal kunne levere en akseptabel løsning?

I konseptfasen må dere vurdere i hvilken grad og på hvilken måte slike juridiske rammer vil påvirke konseptvalget.