Ferdigstille styringsdokumentasjon

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 22. Feb 2021

Styringsdokumentasjonen som skal utarbeides i planleggingsfasen er:

Les mer om formål og innhold under hvert dokument ved å klikke på lenkene.

Anbefaling:

  1. Ta utgangspunkt i prosjektbegrunnelsen fra konseptfasen, og verifiser og evt oppdater den første delen av denne.
  2. Bygg videre på dette i utarbeidelsen av første del av styringsdokumentet.
  3. Bruk informasjon herfra til å utarbeide første del av gevinstrealiseringsplanen i samarbeid med prosjektets gevinstansvarlig
  4. Basert på denne informasjonen, sammen med informasjon fra prosjektforslaget, utarbeides resten av styringsdokumentet.
  5. Bruk dette i utarbeidelsen av siste del av gevinstrealiseringsplanen.
  6. Verifiser og evt oppdater siste del av prosektbegrunnelsen
  7. Utarbeid faseplanen for første gjennomføringsfase.
 
 

Husk å skrive all styringsdokumentasjon i et klart språk som gjør at innholdet blir lettfattelig og godt kommunisert. Ellers vil kvaliteten og nytteverdien av dokumentasjon bli dårligere, og dermed ikke bidra til å sikre god prosjektstyring.