Etablere gevinstrealiseringsplan

Dette dokumetet skal gi linjeorganisasjonen et best mulig utgangspunkt for å realisere prosjektets gevinster.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 23. okt 2019

Gevinstrealiseringsplanen er en operativ handlingsplan til bruk i oppfølgingen av prosjektet og realisering av ønskede gevinster. En god gevinstrealiseringsplan motvirker ansvarspulverisering og forplikter og motiverer linjeledelse og linjeorganisasjonen i arbeidet med realiseringen av gevinster.

Gevinstrealiseringsplanen kommuniserer de forventede gevinstene av et prosjekt og presenterer realistisk gevinstplanlegging overfor interessenter i prosjektet. Videre bidrar planen til å synliggjøre og prioritere virkninger og gevinstrealisering som ligger langt frem i tid. Prosjektet får et levende arbeidsverktøy som kan justeres underveis ved at planen oppdateres løpende - minimum i forbindelse med hvert beslutningspunkt.

I DFØs veileder for gevinstrealiseringgis det eksempler på hvordan det kan utarbeides en plan for gevinstrealisering av et prosjekt.

Oppgaver: 

  1. Beskrive formål og mål for prosjektet
  2. Utarbeide en oversikt over sentrale gevinster som skal følges opp og kvantitativt måles - informasjon om måltall, målemetoder, tidspunkt for måling og gjennomføringsansvar
  3. Beskrive eller illustrere hvordan hvert produkt er relatert til identifiserte nyttevirkninger og hvordan disse måles
  4. Utarbeide en oversikt over kritiske risikoer knyttet til realisering av gevinster
  5. Konkretisere tiltak som anses nødvendig i organisasjonen for at gevinster kan tas ut (endringsprosesser, kompetanseheving, omorganisering etc.)