Oppdatere prosjektbegrunnelse

Dette dokumentet et styringsredskap for å vurdere om grunnlaget for å sette i gang prosjektet fremdeles er gyldig basert på forholdet mellom kostnader og forventede gevinster.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 15. okt 2019

Den første grove versjonen av prosjektbegrunnelsen er utarbeidet i konseptfasen, og videreutvikles i planleggingsfasen. Eventuelt utarbeides den i planleggingsfasen hvis den ikke er utarbeidet tidligere.

Prosjektbegrunnelsen brukes for å dokumentere grunnlaget for å sette i gang prosjektet, basert på kostnader (på utvikling, implementering og inkrementelle løpende drifts- og vedlikeholdskostnader) sett opp mot gevinster som skal oppnås. Prosjektbegrunnelsen skal gjennomgås og eventuelt revideres ved hver faseovergang, og skal aktivt brukes i styringen av prosjektet.

Oppgaver: 

  1. Oppdatere prosjektbegrunnelse basert på ny informasjon