Utarbeide faseplen for første gjennomføringsfase

Dette dokumentet skal synliggjøre produktene, ressursene, aktivitetene og kontrollvirksomheten i den første gjennomføringsfasen

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 15. okt 2019

Den første faseplanen uttrykker hvordan og når mål skal oppnås, ved å vise de viktigste produktene, aktivitetene og ressursene som kreves for denne første fasen i prosjektplanen. Faseplanen brukes som en referanse som man måler fasens fremdrift opp imot.

Oppgaver: 

  1. Angi produkter som skal realiseres
  2. Definere aktiviteter som skal gjennomføres
  3. Estimere ressurser som kreves for å gjennomføre fasen