Utarbeide styringsdokument

Dette dokumentet danner grunnlaget for riktig prosjektledelse ved å peke ut retningen og omfanget for prosjektet, definere prosjektet og gi grunnlag for å vurdere om det totalt sett blir vellykket.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 15. okt 2019

Styringsdokumentet er en sentral del av prosjektets styringsdokumentasjon.

Styringsdokumentet skal gi en oversikt over prosjektets mål, innhold og prosjektstyring, på en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle interne aktører, oppdragsgiver og relevante eksterne interessenter. Dette gjøres ved å gi en oversikt over alle sentrale forhold i prosjektet, slik som overordnede rammer, gjennomføringsstrategier og prosjektplan. Styringsdokumentet skal peke ut retningen og omfanget for prosjektet, og danner “kontrakten” mellom prosjektlederen og prosjekteieren.