Prosjektveiviseren i ny drakt, lansert 4. november

Prosjektveiviseren er flyttet over til Digitaliseringsdirektoratet standard plattform med helt ny og mer brukervennlig utforming. Se hva som i tillegg er nytt i versjon 4.0!

Publisert: 23. aug 2019, Sist endret: 07. Feb 2021

Den nye Prosjektveiviseren er bygget opp med en ny og mer oversiktlig sidestruktur. Som et utgangspunkt er all tekst flyttet over fra den gamle 3.2-versjonen og over i den nye strukturen, men i tillegg er det lagt inn noen nye sider for å få frem noen viktige budskap på en bedre måte.

Modellfiguren

Den klikkbare modellfiguren har fått noen forbedringer:

 • Idétrakten er mere markert, med samme lyseblå bakgrunnsfarge som på konsept- og realiseringsfasen.
 • Idétrakten og knappene for alle beslutningspunktene skifter til mørkere farge når de blir pekt på.
 • Idétrakten er også gjort "klikkbar" slik som fasene og beslutningspunktene.
 • Tekstene i overkant av figuren forklarer betydningen av de blå og grønne fargene.
 • Ikonet for bildenedlasting oppe til høyre for modellfiguren er endret fra meny-ikon til nedlastings-ikon.

Menystrukturen

 • Idétrakten er nå beskrevet som et separat første trinn, og ikke som en første halvdel av BP1 slik som i forrige versjon.
 • Høyremenyen på forsiden i forrige versjon er erstattet med:
  • Et felt på forsiden med snarveier til "Viktige tema i alle faser". Disse ble tidligere kalt "tverrgående tema".
  • En toppmeny (i overkant av modellfiguren) hvor du finner igjen de andre elementene fra den gamle høyremenyen.
   • Samme informasjon som lå under "Styre produktleveranser" i høyremenyen finner du nå igjen under "Prosjekttyper" i toppmenyen.
   • Under "Prosjekttyper" finner du også litt om bruk av Prosjektveiviseren i digitaliseringsprosjekter vrs andre prosjekttyper, og om bruk av Prosjektveiviseren i små prosjekter.
 • Innholdet fra den gamle forsiden "Velkommen til Prosjektveiviseren" er bakt inn under den nye siden "Hva er Prosjektveiviseren?" som du finner i toppmenyen. Denne siden er også utvidet og komplettert med andre viktige budskap knyttet til Prosjektveiviserens hensikt og grunnprinsipper.
 • Beskrivelsene av "Viktige tema i alle faser" (tidligere kalt "tverrgående tema") er lagt inn under valget "God praksis", men er synliggjort og henvist til både fra siden "Hva er Prosjektveiviseren?" og fra de enkelte fasebeskrivelsene (via "faktabokser" til høyre på disse sidene).
  • I tillegg til temaene Interessenter, Gevinster og Usikkerhet er nå også temaene Informasjonssikkerhet og personvern, Virksomhetsarkitektur og Anskaffelser "løftet opp" til denne kategorien ("Viktige tema i alle faser").
   • De to rollene som virksomhetsarkitekt og løsningsarkitekt er tatt inn i rollegalleriet.
 • Sidene om "Tilpasse og bruke Prosjektveiviseren" og sidene om "Kurs og verktøystøtte" er nå knyttet opp under valget "Om prosjektveiviseren" som du finner helt oppe til høyre på forsiden (over søkefeltet). Kanskje litt anonymt plassert, men selv om dissse sidene "bor" her, er de godt synliggjort via siden "Hva er Prosjektveiviseren?", og også via siden "Prosjektyper".
  • Under «Om prosjektveiviseren» finner du også versjonsinformasjon, med full historikk om tidligere versjoner og hva som var nytt i disse. Du finner også en artikkel om «Prosjektveiviserens historie».
 • Sidene om e-handel er tatt bort. På et senere tidspunkt vil det isteden komme nye veiledningssider om e-handel, men utformet og presentert på en annen måte.

Andre viktige endringer

 • Rett i underkant av toppmenyen finnes nå en "brødsmulesti" som hele tiden forteller hvor i strukturen du befinner deg. Du kan alltid navigere tilbake i strukturen ved å klikke i denne stien.
 • Alle sider som beskriver fasene og underliggende aktiviteter har fått en grafisk menylinje øverst. Her kan du hele tiden hoppe direkte over til en annen fase uten å gå via forsiden.
 • 4 av beslutningspunktene har fått nye navn, for å få en klarere og mer enhetlig ordlyd på beslutmingspunktene.
  • BP1: Belutte oppstart av en konseptfase
  • BP2: Beslutte oppstart av planleggingsfasen
  • BP3: Beslutte overgang til gjennomføringsfasene
  • BP4: Beslutte overgang til avslutningsfasen
 • Generelt for alle sider er alle lenker «ut av Prosjektveiviseren» oppsummert nederst på siden under «LENKER». Det er skilt mellom lenker til digdir.no nettsider og lenker til eksterne nettsider. (Husk at hvis du skulle ønske det kan disse sidene åpnes i ny arkfane ved å høyreklikke på lenken.)
  • Lenker internt innenfor Prosjektveiviseren ligger bare som tekstlenker i «brødtekstene» slik som før.
 • Gjennomgående er det gjort en del tekstendringer knyttet til klart språk og bedre forklaringer.