Ny versjon av Prosjektveiviseren kommer!

Versjon 5 av Prosjektveiviseren er snart klar for å legges ut på nett. Sidene vil se litt annerledes ut, men innholdet er stort sett det samme. Meny- og sidestruktur er også forbedret.

Publisert: 15. okt 2022, Sist endret: 21. nov 2022

I forbindelse med at internettplattformen Drupal går helt over til Drupal8 må også Prosjektveiviseren tilpasses til ny plattform. Dessuten bruker denne nye versjonen Digdirs nye standard nettsidesidemaler, felles med alle andre Digdirs nettsteder. Dette innebærer en litt endret menystruktur, nytt utseende på forsiden, og litt ny utforming av de enkelte sidene. Det tekstlige innholdet er i stor grad flyttet direkte over.