Kurs basert på Prosjektveiviseren

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 08. jul 2020

Difi arrangerte tidligere sine egne kurs i Prosjektveiviseren, men har isteden oppfordret kursleverandører til å synliggjøre hva de kan tilby av kurs i prosjektstyring, basert på Prosjektveiviseren.  De som har meldt inn til Difi at de kan tilby kurs i prosjektstyring bygget opp rundt Prosjektveiviseren er:

Eventuelle andre leverandører som har tilsvarende kurstilbud som burde være med på denne siden bes ta kontakt med Digitaliseringsdirektoratet; prosjektveiviseren@digdir.no

Kurs i programstyring og porteføljestyring, basert på Axelos' MSP- og MoP-standarder

Som et resultat av virksomhetenes samarbeid gjennom Nettverket for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring er det identifisert et behov for kompetanseutvikling innen Program- og Porteføljestyring, både med tanke på virksomhetsledelsens forståelse for sammenheng og nytteverdi knyttet til virksomhetsledelse, samt metodikk-kompetanse blant personell som skal ivareta de praktiske arbeidsprosessene knyttet til program- og porteføljestyring. 

Difi har oppfordret kursleverandører til å synliggjøre hva de kan tilby av kurs i program- og porteføljestyring, basert på MSP (Managing Successful Programmes) og MoP (Management of Portfolios).  De som har meldt inn til Difi at de kan tilby slike kurs finner du under kompetanseutvikling på Difis nettsider om Virksomhetens prosjektorganisasjon.

Deldette