Tilpasse til din virksomhet

Tilpass gjerne Prosjektveiviseren til bruk i deres virksomhet, men gjør det med omtanke!

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 04. nov 2019

Nytteverdi for egen virksomhet

Difi forstår og støtter virksomheters ønske om å gjøre Prosjektveiviseren til sin egen ved å knytte den opp mot egen organisasjon, sine typiske prosjekttyper, samt eksisterende retningslinjer, rutiner, etc som kanskje allerede er innarbeidet i prosjektorganisasjonen. Dette bidrar til at Prosjektveiviseren fremstår for brukerne som et nyttig hjelpemiddel og bidrar dermed til en god innføring og aktiv bruk av modellen.

Metoder for prosjektplanlegging og oppfølging

En utbredt misforståelse er at Prosjektveiviseren er ment å inneholde alt som en prosjektleder trenger for å planlegge og følge opp gjennomføringen av prosjektet sitt. Prosjektveiviseren er en modell for overordnet prosjektstyring, og inneholder IKKE spesifikke metoder eller verktøy for den praktiske prosjektstyringen som for eksempel produktnedbrytning, estimering, aktivitetsplanlegging, inntjent verdi, usikkerhetsanalyse, kvalitetsgjennomganger, og liknende. Dette betrakter Prosjektveiviseren som basiskunnskap som må hentes fra andre kilder, som for eksempel PMIs PMBOK (Program Management Body of Knowledge) eller tilsvarende. Å henvise til slike metoder og verktøy som virksomheten ønsker å anbefale blir en naturlig del av det virksomheten bør ivareta gjennom sin tilpasning av Prosjektveiviseren.

Hvordan gjøre tilpasninger?

Før dere starter arbeidet med å tilpasse Prosjektveiviseren til bruk i deres virksomhet bør dere være oppmerksom på at dette kan gjøres på tre prinsipielt forskjellige måter som har helt ulike konsekvenser for den videre forvaltningen av prosjektmodellen. I dette arbeidet må dere uansett ha et bevisst forhold til hvilke grunnprinsipper som ikke må "tilpasses bort" som en uønsket konsekvens av denne tilpasningen. Derimot er det mange ting som med fordel kan og bør tilpasses til egen virksomhet for å legge til rette for en hensiktsmessig bruk og dermed maksimal nytteverdi for virksomheten.

Deldette