Bevar grunnprinsippene

Hvilke grunnprinsipper må ikke "tilpasses bort"?

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 14. okt 2019

Modell for overordnet prosjektstyring

Prosjektveiviseren avgrenser seg til overordnet prosjektstyring, og må derfor brukes i samspill med underliggende spesialistprosesser/arbeidsprosesser og metodikk knyttet til prosjektenes ulike leveranseområder. En virksomhets tilpasning av Prosjektveiviseren bør henvise til beskrivelser av anbefalte leveranseorienterte prosesser/metoder som gjelder innen egen organisasjon, og hvordan disse skal brukes i samspill med den overordnede prosjektmodellen. Difi fraråder å bygge sammen (integrere) den overordnede generiske styringsmodellen (Prosjektveiviseren) med en eller annen valgt metode/arbeidsprosess for leveranseproduksjon, for eksempel programvare-utvikling. Dette vil medføre at virksomhetens prosjektmodell bare blir relevant for prosjekter med denne ene formen for leveranseproduksjon og uhensiktsmessig for alle andre prosjekttyper. Den blir dermed uegnet for digitaliseringsprosjekter fordi disse alltid inneholder minst to viktige leveranseområder som krever ulike metoder/arbeidsprosesser. Derimot er det viktig å beskrive hvordan ulike metoder/arbeidsprosesser for leveranseproduksjon skal brukes i samspill med den overordnede prosjektmodellen.

Felles begrepsbruk og styringsprinsipper

En viktig hensikt med Prosjektveiviseren er å gi en felles plattform for prosjektstyring i hele offentlig sektor. Enhetlig begrepsbruk og felles forståelse av prinsipper for prosjektstyring er en viktig del av dette. Derfor legger Difi vekt på at lokalt tilpassede varianter av Prosjektveiviseren har en mest mulig tilsvarende begrepsbruk og styringsstruktur.

Vær spesielt oppmerksom på Prosjektveiviserens viktige budskap om at ved å IKKE fastlegge løsningen i konsept og planleggingsfasen kan prosjektet holde handlingsrommet åpent, slik at løsningsutviklingen i gjennomføringsfasene kan dra full nytte av innovasjon og smidig metodikk.

Prosjektveiviseren er basert på PRINCE2, og tilpasset til bruk i norsk offentlig sektor. Lokale tilpasninger av Prosjektveiviseren må ikke være i strid med hovedtrekkene og prinsippene i verken PRINCE2 eller Prosjektveiviseren.

Behold hovedstrukturen

Hovedstrukturen i virksomhetens overordnede prosjektmodell skal være i henhold til Prosjektveiviseren. Dette har sammenheng med felles prosjektforståelse og begrepsbruk i offentlig sektor. Vær dessuten oppmerksom på at dersom virksomheten i sin tilpasning endrer denne hovedstrukturen vil deres virksomhet ikke kunne dra nytte av diverse verktøyløsninger som er ferdig tilrettelagt for denne strukturen.

  • Lokale tilpasninger skal følge Prosjektveiviserens faser med samme navn, hensikt og hovedinnhold.
  • Beslutningspunktenes sjekklister skal være i henhold til Prosjektveiviseren, men kan utdypes og knyttes opp mot lokale organisasjonsmessige forhold eller prosedyrer.
  • Fasenes aktiviteter skal være gjenkjennbare i forhold til Prosjektveiviseren, og være i tråd med hensikten i Prosjektveiviserens aktiviteter.
  • Styringsdokumentasjonens struktur skal være i henhold til Prosjektveiviseren, med samme navn og prinsipielle innhold.
  • Prinsippene i Prosjektveiviserens tverrgående temaer skal følges, men kan gjerne knyttes opp mot lokale forhold, prosedyrer, maler eller veiledninger.

Hvis din virksomhet ser behov for å gjøre tilpasninger som er i strid med punktene over vil Difi gjerne få en tilbakemelding om dette. Kanskje dette gjenspeiler en svakhet eller for lite handlingsrom i Prosjektveiviseren, som vi burde gjøre noe med?

Deldette