Andre prosjekttyper

Prosjektveiviseren dreier seg primært om overordnet prosjektstyring, uavhengig av hva som skal være de spesifikke leveransene fra prosjektet. Styringsprinsippene og fasestrukturen er allmenngyldige, og kan benyttes i alle typer prosjekter.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 26. nov 2021

Hvis dere skal bruke Prosjektveiviserens overordnede styringsprinsipper og fasestruktur som styringsramme for andre typer prosjekter enn digitaliseringsprosjekter, forutsetter dette at det detaljerte innholdet i Prosjektveiviseren leses og tolkes i lys av den prosjekttypen det gjelder. Ofte kan det også være en forutsetning at arbeidsprosesser og metodikk som brukes til leveranseproduksjonen (i prosjektets leveranseprosjekter) erstattes med arbeidsformer, prosesser og metodikk som er spesialisert mot den aktuelle typen av prosjektprodukter. Eksempler på dette kan være ulike prosjekter innenfor

  • Bygg, anlegg og eiendom
  • Store og omfattende utredninger
  • Organisajonsutvikling og omstilling
  • Lov- og regelverksutvikling
  • Forbedring av sikkerhet/kvalitet
  • etc

Når Prosjektveiviseren brukes på denne måten vil sammehengen og samspillet mellom Prosjektveiviseren som overordnet styringsramme og de spesialiserte prosessene for leveranseproduksjon fungere etter samme prinsipp som beskrevet for digitaliseringsprosjekter.

Deldette

Fant du det du lette etter?

*