Digitaliseringsprosjekter

Digitaliseringsprosjekter omfatter ofte tre viktige hovedløp - organisasjonsutviking, programvare-utvikling og IT-anskaffelser.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 26. nov 2021
 
 

Figuren ovenfor er ment å synliggjøre at det å styre fremskaffelsen av prosjektets produktleveranser er en viktig del av den daglige, praktiske prosjektstyringen som ligger under prosjektlederens ansvar. Imidlertid er denne detaljerte prosjektstyringen lite beskrevet i Prosjektveiviseren, mens den overordnede prosjektstyringen er mye sterkere vektlagt. I mange prosjekter vil fremskaffelsen av de ulike produktleveransene være organisert som leveranseprosjekter som leverer sine resultater til hovedprosjektet.

Selve fremskaffelsen av prosjektets produkter gjennomføres i henhold til underliggende prosesser og metoder som er spesialisert mot de ulike typene av prosjektprodukter.  I figuren ovenfor er tre typiske eksempler på hovedprodukter synliggjort:

Som en del av planleggingsfasen må de overordnede planene for de ulike hovedleveransene koordineres og samordnes til en total overordnet prosjektplan i henhold til Prosjektveiviserens dokumentmal for styringsdokument.

Deldette

Fant du det du lette etter?

*