Anskaffelser i Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren kan betraktes som hovedprosjektets styringsmodell. I leveranseprosjektet for IT-anskaffelse er gjennomføringen knyttet opp mot et hensiktsmessig valg av anskaffelsesprosedyrer og kontraktsmal.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 22. Feb 2021
 
 

Les mer om bruk av anskaffelser innenfor rammen av Prosjektveiviseren beskrevet under "Viktige tema i alle faser".

Deldette