Organisasjonsutvikling

Prosjektveiviseren kan betraktes som hovedprosjektets styringsmodell. I leveranseprosjektet for organisasjonsutvikling er gjennomføringen knyttet opp mot endringsledelse.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 22. Feb 2021
 
 

 

Deldette