Programvareutvikling

Prosjektveiviseren kan betraktes som hovedprosjektets styringsmodell. I leveranseprosjektet for programvareutvikling er gjennomføringen knyttet opp mot et hensiktsmessig valg av utviklingsmetode.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 22. Feb 2021

Deldette