Prosjektveiviseren og Smidig (Scrum)

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 23. Feb 2021

Bruk av smidig utviklingsmetodikk kan ha forskjellige gunstige effekter på prosjektets leveranseproduksjon, som for eksempel:

  • Legger til rette for å komme i gang med produksjonen av noen «trygge» deler før nødvendigvis alle deler av løsninger er detaljert spesifisert
  • Legger til rette for tidlige leveranser, og dermed nyttige tilbakemeldinger
  • Tidlige leveranser kan muliggjøre tidlig oppstart av gevinstrealisering
  • Oppdelingen av gjennomføringsfasen i delfaser, med noen sprinter i hver delfase, sikrer involvering av prosjekteier/produkteier ved hver faseovergang
  • Inneholder en god mekanisme for å håndtere detaljering og endring av krav underveis

Figuren nedenfor viser bruken av Prosjektveiviserens overordnede styringsdokumentasjon og hvordan faseplanen kan knyttes opp mot sprinter i utviklingsløpet. 

 
 

 

Deldette