Små prosjekter

Er det hensiktsmessig å bruke Prosjektveiviseren til styring av små prosjekter?

Publisert: 10. okt 2019, Sist endret: 08. Jan 2020

Prosjektveiviseren er rigget for å kunne ivareta styringen av store prosjekter på en god måte. Det innebærer at den bør si noe om mest mulig av det som kan påvirke et prosjekt, og et bredt spekter av områder og utfordringer som prosjektstyringen må kunne håndtere.

I små prosjekter er naturlig nok prosjektstyringen som oftest mindre utfordrende enn i store prosjekter, og Prosjektveiviseren vil kanskje fremstå som unødig omfattende. Det finnes ikke noen mini-variant av Prosjektveiviseren, og utfordringen med å bruke Prosjektveiviseren på en effektiv og hensiktsmessig måte for små prosjekter tilfaller dermed primært prosjekteieren og prosjektlederen.

Så hva gjør vi?

Prosjektveiviserens anbefaling for bruk i små prosjekter er å lese og bruke Prosjektveiviseren i lys av sitt lille (og kanskje enkle?) prosjekt. Vær bevisst på å ivareta hensikten og innholdet i hver av fasene på en god måte, og bruk for eksempel aktivitetsbeskrivelser og dokumentmaler som sjekklister for å forsikre deg om at du har tenkt på alt som kan komme til å berøre prosjektet ditt. Men vær varsom med å forutsette at prosjektet vil "gå nesten av seg selv" bare fordi det er lite og tilsynelatende enkelt. 

Noen virksomheter har laget en egen lokal prosjektprosess-variant rettet mot små prosjekter, men det er svært varierende og ikke bare positive erfaringer rundt dette. Les gjerne mer om lokal tilpasning av Prosjektveiviseren.

Deldette

Fant du det du lette etter?

*