Leder av utredningsarbeidet

Publisert: 08. Mai 2019, Sist endret: 05. nov 2019

Lederen for utredningsarbeidet har myndighet og ansvar til å lede arbeidet i konseptfasen og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av mandatet for konseptfasen. Ansvaret til lederen for utredningsarbeidet består i stor grad i å gjennomføre, koordinere og delegere oppgaver knyttet til utredning av ulike konsepter.  

Lederen for utredningsarbeidet utpekes av virksomhetsledelsen i beslutningspunkt 1 i forbindelse med at virksomhetsledelsen beslutter å gå videre med en prosjektide. Lederen for utredningsarbeidet har i stor grad det samme ansvaret og de samme oppgavene som en prosjektleder, men jobben utføres som en del av linjeoppgavene ettersom et prosjekt foreløpig ikke er opprettet.

Deldette