Linjeorganisasjonen

Publisert: 08. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Linjeorganisasjonen er den basis-organisasjonen hvor prosjektet utgår fra, og som overtar produktansvaret for prosjektets produkter/leveranser når prosjektet er avsluttet.

Linjeorganisasjonen er ansvarlig for å gjennomføre tiltak som er foreslått i gevinstrealiseringsplanen. Det må derfor være god dialog mellom prosjektet og linjeorganisasjonen når gevinstrealiseringsplanen etableres og oppdateres i prosjektperioden. Typiske aktiviteter som skal skje i linjeorganisasjonen etter at prosjektet er avsluttet, er opplæring av ansatte i bruk av nye verktøy, etablere og følge opp endrede arbeidsprosesser, og bidra til løpende forbedring basert på erfaringer med praktisk bruk av det nye systemet.

Det er hensiktsmessig at det utpekes en ansvarlig for gevinstrealiseringen i linjeorganisasjonen, og vedkommende skal sikre at de planlagte tiltak for gevinstrealisering utføres, og også følge med på om gevinster har blitt realisert.

Deldette