Løsningsarkitekt

Publisert: 03. nov 2019, Sist endret: 03. nov 2019

En løsningsarkitekt har ansvar for å utvikle prosjektets/produktutviklingens løsningsarkitektur, basert på gjeldende styringsdokumentasjon. Løsningsarkitekten må avklare føringer i og konsekvenser for den helhetlige virksomhetsarkitekturen, i tett relasjon med virksomhetsarkitekten.

Deldette